بیمه نوین = بیمه زندگی

استفاده از خدمات بیمه ای امروزه یک ضرورت جامعه های مدرن می باشد و ما در تلاشیم ارائه خدمات را در قالب یک کار گروهی و بر مبنای منفعت جمعی انجام دهیم

image
main-image
image

هدفمند و مسئولانه انتخاب کنیم

بیمه عمر

بیمه شخص ثالث

بیمه حوادث

بیمه تکمیلی

بیمه مسئولیت

بیمه پس انداز

image

روش های نوین خدمات بیمه ای

پس از سال ها تلاش در صنعت بیمه ، تصمیم به ارائه راهکار های گروهی شدیم تا همکان از این صنعت هم به عنوان استفاده و هم به عنوان ارائ دهنده مشارکت داشته باشند

  • خدمات مشاوره حرفه ای
  • پشتیبانی و گروه بندی مشخص
  • کار گروهی
  • تیم مشاوره پیشرفته
چگونه در فعالیت و منافع شریک شوید

فرآیند عضویت

image

علاقه مندی ه عضویت

علاقه مندی به عضویت و استفاده از از خدمات بیمه ای

image

شروع فعالیت

پذیرش شرایط فعالیت گروهی و ثبت نام در سامانه

image

تداوم فعالیت

استفاده از منافع گروهی و کمک به دوستان برای فعالیت در شبکه

وبلاگ

پست های وبلاگ ما

ما مجموعه ای کامل هستیم

در یک قاب ، شرکت های بیمه ای موفق را ببینید

main-image
image